Buurtsportcoach Kompas

De uitdaging

In bijna alle gemeenten in Nederland zijn buurtsportcoaches actief om de kracht van sport en bewegen te benutten. Daarmee verbeteren ze het fysieke en sociale welzijn van inwoners en dragen ze bij aan een vitale, sociale en gezonde samenleving. Voor het continue monitoren van de resultaten van buurtsportcoaches en om inzicht te verkrijgen in het effect van de werkzaamheden ontwikkelde Clever Sports vanuit een gegunde opdracht van het Ministerie van VWS en in samenwerking met Techonomy en Team Sportservice het Buurtsportcoach Kompas.

De oplossing

Het Buurtsportcoach Kompas is een gebruiksvriendelijke applicatie voor uitvoeringspartners van sportbeleid en gemeenten waarmee buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen hun inzet registreren en over een langere periode kunnen monitoren.

Het Buurtsportcoach Kompas helpt om alle signalen te verzamelen en de mening te vragen bij deelnemers, verenigingen en partners over hoe tevreden ze zijn met de werkwijze en de ervaren effectiviteit.

Met het Buurtsportcoach Kompas verzamelt de buurtsportcoach dus doorlopend feedback en legt die vast. Dat doen alle typen buurtsportcoaches in een gemeente en in het hele land op een uniforme manier. Zo bouwen ze ook inzicht op in de opbrengst van deze relatief nieuwe beroepsgroep voor de gemeente en de samenleving. Door structureel te meten, zien ze bovendien trends door de tijd heen. Daarmee kunnen ze in gesprek gaan over ‘wat werkt’ en ‘wat kan beter’. Waar nodig kun je bijsturen.

Ook werkgevers kunnen hiermee verantwoording afleggen, bijvoorbeeld naar opdrachtgevers zoals VWS. De uitkomsten van het kompas laten namelijk zien in welke mate de buurtsportcoach bijdraagt aan lokale en landelijke beleidsdoelen. Dit is belangrijk voor blijvende inzet op buurtsportcoaches door de overheid

Mock-up-Dashboard
rapportages

Meer weten?

Wil je meer weten over hoe wij door middel van data en technologie de maatschappelijke sportsector inzicht geven in de kracht van sport?

Neem gerust contact op met Bert Anvelink

Bert Anvelink

Bert Anvelink

Projectmanager

banvelink@cleversports.nl