MEIVO

Digitaal instrument waarmee je eenvoudig sport- en beweegproject kunt monitoren en evalueren

De uitdaging

De Sportimpuls geeft lokale aanbieders van sport- en beweegactiviteiten de kans om mensen in de buurt die niet of te weinig bewegen of dreigen te stoppen met hun sport- en beweegactiviteiten blijvend fysiek in beweging te brengen. Tussen 2012 en 2018 zijn er meer dan 1000 projecten gefinancierd. Vanuit deze projecten is de behoefte ontstaan om deze projecten eenvoudig te monitoren en te evalueren.

Kenniscentrum Sport & Bewegen heeft MEIVO ontwikkeld in opdracht van ZonMw en in samenwerking met het Mulier Instituut en Clever Sports.

De oplossing

MEIVO is een digitaal instrument voor lokale sport- en beweegaanbieders die hun project willen monitoren en evalueren. Denk aan sportverenigingen, buurtsportcoaches en uitvoerders van projecten vanuit de lokale sportakkoorden. Zij willen bijvoorbeeld weten of deelnemers aan hun activiteit meer zijn gaan sporten of bewegen of dat ze meer gemotiveerd zijn voor een gezonde leefstijl. Of ze willen weten hoe ze hun aanbod verder kunnen verbeteren, zodat het goed aansluit bij de behoeften van deelnemers.  Interventie-eigenaren kunnen uitvoerders van hun interventie stimuleren om het instrument te gebruiken voor procesevaluatie.

Aan de hand van voorgeprogrammeerde vragenlijsten die eenvoudig op de juiste momenten naar de juiste personen uitgezet worden, kunnen sport- en beweegaanbieders gemakkelijk via een dashboard inzicht krijgen in de resultaten van hun project

Meivo

Meer weten?

Wil jij meer weten over hoe wij data visualiseren naar overzichtelijke dashboards? Neem gerust contact op met Bob Perik.

Bob Perik

Bob Perik

Head of development

bperik@cleversports.nl