Reflectietool lokaal sportakkoord

Check de voortgang en versterk de samenwerking

De uitdaging

In bijna alle gemeenten zijn lokale sportakkoorden gesloten. Veel partijen werken samen aan de uitvoering van deze akkoorden. Het is goed om regelmatig samen stil te staan en te bespreken wat er goed gaat en wat er beter kan. Worden de afspraken nog nageleefd? Welke resultaten zijn behaald? Een goede samenwerking met alle partners uit het sportakkoord draagt bij aan het behalen van de resultaten. Kenniscentrum Sport & Bewegen heeft de reflectietool lokaal sportakkoord ontwikkeld in opdracht van en in samenwerking met de alliantiepartners van het Nationaal Sportakkoord VWS, VSG en NOC*NSF en Clever Sports

De oplossing

De reflectietool geeft betrokkenen een makkelijke manier om inzicht te krijgen in de voortgang van het lokaal sportakkoord. De deelnemers vullen een online checklist in. De uitkomsten worden overzichtelijk getoond op een dashboard. De vragen zijn ingedeeld in vier categorie├źn:

  • Verbindend; leidt het sportakkoord tot het dichter bij elkaar brengen van partijen en het samenwerken aan een gedeelde ambitie?
  • Presteren; zorgt lokale samenwerking voor het behalen van de beoogde resultaten?
  • Borging; zijn taken, rollen en verantwoordelijkheden (nog steeds) helder en houden alle partijen zich aan gemaakte afspraken? Draagt het proces bij aan de borging van duurzame afspraken en beleid?
  • Veerkrachtig; zijn de partners bereid om te leren van nieuwe inzichten en zich aan te passen aan veranderende omstandigheden?

De uitkomsten op deze vragen helpen om het gesprek goed te voeren met partners.  De tool biedt ook praktische tips, voorbeelden en informatie om de afspraken uit het lokaal sportakkoord uit te werken naar structureel sport- en beweegbeleid

Reflectietool