Taakie, de digitale assistent vrijwilligerszaken

Meer grip op vrijwilligerstaken

De uitdaging

Wekelijks zijn er miljoenen mensen die bij een vereniging hun favoriete sport beoefenen. Dat deze mensen hun sport kunnen beoefenen is grotendeels te danken aan de grote hoeveelheid vrijwilligers in ons land. Elk weekend zetten miljoenen vrijwilligers zich in om hun vereniging draaiende te houden. Waar veel verenigingen een succesvol verenigingsbeleid hebben, zijn er ook verenigingen die al jaren kampen met een tekort. Team Sportservice, die verenigingen ondersteunt en begeleidt rondom de inzet van sport, besefte dat de rol van vrijwilligers voor elke vereniging cruciaal is en ging op zoek naar een oplossing. Al snel bereikte hen het inzicht dat slim gebruik van technologie en data hier een belangrijke rol in zouden kunnen spelen. Met de kennis van technologie, data en de natuurlijke fit met de sportwereld was vervolgens het contact met ons snel gelegd.

De oplossing

Uit onderzoek blijkt dat veel mensen wel open staan voor vrijwilligerswerk, maar dat verenigingen hiervan vaak niet op de hoogte zijn of deze groep niet op de juiste manier benaderen. Met Taakie leren verenigingen hun achterban kennen en wordt het eenvoudiger hen te benaderen voor een taak die aansluit bij hun interesses en kwaliteiten.

Met behulp van data en technologie willen Team Sportservice en Techonomy sportclubs ontzorgen en vrijwilligerscoördinatoren helpen de juiste matches te maken. Op basis van je interesses en voorkeuren die je zelf invult maakt Taakie met behulp van een algoritme de beste matches met een openstaande taak of functie. Middels een chatbot kan een lid via WhatsApp de taak wel of niet accepteren.


Met Taakie wordt het niet alleen leuker vrijwilligerswerk te doen, maar voelen leden en ouders van jeugdleden zich ook meer betrokken en verbonden met de club. Dit is een nieuwe en laagdrempelige manier om vrijwilligers te werven, die zowel door leden als verenigingen als zeer positief wordt ervaren. Het is nog niet af, we blijven voortdurend luisteren naar de wensen vanuit clubs om Taakie te verbeteren. De behoeften van verenigingen staan centraal bij het platform en we hopen zoveel mogelijk verenigingen te kunnen helpen.

Taakie_app
200204-Uitreiking-Cheques-Innovatiechallenges-014

Meer weten?

Wil je meer weten over hoe wij door middel van data en technologie deze matchingtool ontwikkeld hebben? Neem gerust contact op met Niels van Weert

Niels van Weert

Niels van Weert

Marketing & Operations

nvanweert@cleversports.nl

0634121960